ÜRÜN 1

Stadyumlar

Daha Fazla


ÜRÜN 2

Makale

Daha Fazla

METAFOR

Yenilenebilir olmayan kaynakların kullanımı, bozulan ekosistemlerin yenilenmesine yönelik onarma çabaları ekosistemlerle dost faaliyetlerin zorunluluğunu ortaya çıkarır. Tasarım alanındaki ekosistemin çok iyi değerlendirip sistemin rehabilitasyonuna yönelik, ekosistemin tamamen tahrip edildiği alanlarda yapay, fakat çevre koşullarından en fazla faydalanan senaryo kurulması gerekir. Bu konu, ekolojik çevre bilinci, biyo-bütünleşme ve performansa dayalı tasarım kavramlarıyla ilişkilidir. Sistemin performansı; coğrafi bilgiler, yapılı ve doğal çevreyle uyum parametrelerinin tasarımın geometrisiyle kurduğu ilişkiler kapsamındadır.

2ceb9a46b4ca59b9ec60198bc0f7d9f0